Drukuj

Zakończenie szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP.

    W okresie od 2 marca do 14 kwietnia 2019 r. odbyły się zorganizowane przez Komendę Powiatową PSP w Świdnicy dwa 126 godzinne kursy podstawowe dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu świdnickiego. Szkolenia miały na celu przygotowanie druhów do sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych.

    Tematyka szkolenia teoretycznego i praktycznego dotyczyła między innymi: pracy w aparatach ochrony dróg oddechowych, udzielania pierwszej pomocy, działań podczas zdarzeń z materiałami niebezpiecznymi i pożarami, ratownictwa technicznego na szlakach komunikacyjnych, ratownictwa na akwenach, obsługi mechanicznych urządzeń ratowniczych, sprawiania drabin, prowadzenia korespondencji radiowej, BHP.

    Zajęcia odbywały się na terenie Jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Świdnicy, Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu (komora dymowa), Zalewu Komorów, złomowisku samochodów PHU Car-Stal w Świdnicy.

    Oprócz zajęć teoretycznych każdy z absolwentów poddany został testowi w kontenerowej komorze dymowej, w której sprawdzano umiejętności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w sprzęcie ochrony układu oddechowego i ubraniach ochronnych podczas pracy przy dużym obciążeniu psychofizycznym (zmęczenie, brak widoczności, zadymienie, ograniczona przestrzeń, podwyższona temperatura, hałas), a także poruszania się w nieznanym i skomplikowanym przestrzennym układzie komunikacji poziomej i pionowej.

    Na dwa szkolenia zgłoszonych zostało 51 druhów. Egzamin zdało 49 druhów. Egzaminy składały się z części teoretycznej oraz praktycznej. Na części teoretycznej uczestnicy rozwiązywali zadania testowe, natomiast w części praktycznej sformowane spośród zdających strażaków zastępy, musiały wykonać zadania na poszczególnych stanowiskach egzaminacyjnych: linia gaśnicza, drabiny pożarnicze, ratownicze zestawy hydrauliczne, sprzęt ochrony układu oddechowego, sprzęt mechaniczny.

    Nowi absolwenci uzyskali uprawnienia do udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych, co w znaczący sposób wzmacnia siłę bojową jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu świdnickiego.
 
bryg. Jacek Kurczyński
KP PSP Świdnica